Præsentation

 

Jeg er født i Holsted i Sydjylland hvor jeg har boet det meste af mit liv.. I 2006 flyttede jeg til Silkeborg.

Jeg er uddannet socialpædagog fra Esbjerg Socialpædagogiske seminarium.

Jeg har været leder af forskellige typer daginstitutioner siden 1986, blandt andet som  daginstitutionsleder i Kolding kommune i 13 år.

Mine år i Kolding har givet mig en stor ballast, idet institutionen lå midt i et social belastet boligområde ”Skovparken”.

Min erfaring herfra omfatter bla.:

I 2006 blev jeg leder af Børnehaven Viften i Låsby, og den 1. januar 2012 overgik jeg til stillingen som dagtilbudsleder i Galten/Låsby dagtilbud. Det er en stilling jeg har arbejdet målrettet hen i mod, fordi jeg her har mulighed for at arbejde med den strategiske ledelse, hvilket jeg finder særdeles spændende og udfordrende.

Jeg har gennem årene deltaget i en del lederkurser og efteruddannelse. I 1997 afsluttede jeg videregående uddannelse på Danmarks Lærerhøjskole i Odense indenfor ledelse. I 2009 afsluttede jeg Diplomuddannelsen indenfor ledelse på VIA UC i Århus.