BørneIntra v2.19.1

Velkommen til BørneIntra i Skanderborg Kommune

BørneIntra er den officielle oversigt over Skanderborg Kommunes pasningstilbud, hvor du kan finde hjemmesider for dagtilbuddene og dagplejen.

 

BørneIntra er også en samlet informationsplatform, hvor du som forælder kan logge ind i FamilieIntra og følge dine børns hverdag, følge med i nyheder, kalendere og øvrig information, når du har tid til det. Samtidig er BørneIntra et kommunikationsforum, der giver bedre, enklere og hurtigere kommunikation både for forældre, medarbejderne og ledelse.

 

Rigtig god fornøjelse!

Seneste nyhed...

Ny procedure ved behov for nødpasning

Da nedlukningen af dagtilbud og skoler er forlænget frem til og med 13. april 2020, forlænges nødpasning selvfølgelig også.

Hvis dit barn allerede er tilmeldt nødpasning, fortsætter tilmeldingen frem til, at Statsministeren ophæver nedlukningen. Du skal give lederen af jeres almindelige børnehus, SFO eller specialtilbud besked om, hvilke dage og hvilket tidsrum du har brug for nødpasning.

Hvis du, grundet forlængelsen af nedlukningen har fået behov for nødpasning, skal du tilkendegive dit behov for nødpasning.
Du kan læse om dine muligheder for at tilkendegive dit behov for nødpasning her.

Hvis dit barn går i specialtilbud vil I blive kontaktet af jeres barns tilbud.

Hvis dit barn går i dagpleje, skal I ved behov for nødpasning kontakte dagplejekontoret på telefonnummer 8794 7316.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag