BørneIntra v2.19.1

Velkommen på Galten/Låsby Dagtilbuds hjemmeside

Skiftende billeder

 

Galten/Låsby dagtilbud består af flg. institutioner:

Børnehuset Viften i Låsby, der er normeret til 110 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn

Børnehuset Bakketoppen i Galten,  der er normeret til 60 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn

Børnehuset Gyvelhøjen i Galten,  der er normeret til 60 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn

Porskjær børnehave og vuggestue i Galten, der er normeret til 84 børnehavebørn og 28 vuggestuebørn

 

Her på hjemmesiden kan du finde en række oplysninger om dagtilbuddet. Hvis du ønsker oplysninger om den enkelte institution, kan du finde det på deres egen hjemmeside.

Hvis du skal bruge en plads til dit barn, er du altid velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Dorrit W. Lewis på tlf. 87942179 eller pr. mail på dorrit.lewis@skanderborg.dk eller den enkelte institution for at aftale et besøg.

 

 

Seneste nyhed...

Hvordan skal vi forholde os i forhold til Corona- Virus situationen

Til forældre og personale

”Sundhedsstyrelsen har som bekendt konstateret et tilfælde af smitte med Corona-virus i Danmark. Den smittede person har været på skiferie i Norditalien, som er et område, hvor der er konstateret flere tilfælde af smitte med Corona-virus. Styrelsen har i den forbindelse opdateret sin vejledning.

 

Vejledningen understreger, at har man ikke været udrejst til et af disse områder (se European Centre for Disease Prevention and Control,  https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china) er der generelt ikke grund til mistanke om smitte. De fleste rejsende, der har opholdt sig i områder med ny coronavirus, har meget lille risiko for at have været udsat for smitte. Der er derfor ingen grund til at mistænke smitte hos raske personer. Det betyder generelt, at man efter hjemrejsen kan gå på arbejde, i skole og børneinstitution som vanligt.

 

I Galten/Låsby Dagtilbud holder vi os opdatereret gennem kontakt med Fagsekretariatet og Sundhedstjenesten, og vi informerer her på Børneintra, hvis der udsendes ny information. Som forældre kan I altid søge yderligere information via https://www.skanderborg.dk/2020/02februar/coronavirus-vaerd-at-vide.aspx, eller direkte via Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

 

Det understreges, at det vigtigste vi alle kan gøre for at forebygge er at opretholde en super god håndhygiejne.

 

Er der spørgsmål til ovenstående, er I meget velkommen til at tage kontakt til mig.

 

Med venlig hilsen

 

Dorrit Lewis

Dagtilbudsleder

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag