BørneIntra v2.15

Seneste nyhed...

December - en dejlig måned fyldt med traditioner.

Dekorationsdagen hvor vi inviterer forældrene til at komme og lave juledekorationer sammen med deres børn, signalerer her i Børnehaven Porskjær begyndelsen på alle de dejlige juletrationer.

  Billede

December er en måned hvor vi i høj grad lever op til læreplanens mål, om at barnet skal have kendskab til dansk kultur og samtidige danske traditioner. December er en måned med rigtig mange både gamle og nye traditioner. Det er de voksnes ansvar at holde traditionerne i hævd, at indhente specialviden, for at bruge det tematisk og formidle det til børnene i arbejdende værksteder, i lege og rundtom  i vores julepyntede hus.

Det pædagogiske personale inspirerer og guider. Præsenterer muligheder og værktøjer. De har til opgave at have barnet i mesterlære, men på samme tid anerkende dets ret til at træde ud af lærlingerollen og ind i en forsker- og skaberrolle. Under arbejdet i værkstederne opstår et udviklende fællesskab, hvor der også sker en høj grad af overføring af læring mellem børnene, idet de identificerer sig med og lader sig inspirere af hinanden.

Barnet lærer, at kultur allerede er til stede i vores hverdag i huset og i samfundets kulturinstitutioner.  Samtidig lærer barnet, at det, det selv skaber, også har værdi og berettigelse som et kulturelt udtryk. Vi støtter børnene i at være kulturformidlere ved at eksponere deres værker og produktioner både i institutionen og i lokalsamfundet, hvor vi pynter juletræ i Nordea. Det giver selvværd og tro på egne evner, at se det man selv har lavet udstillet på bankens juletræ.

Vi glæder os til en dejlig december måned.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag