BørneIntra v2.19.1

Toftelunden

Toftevej 57DK-8362 Hørning

Tlf.: 87943400

Velkommen til Toftelunden

Et hus med 3 afdelinger - udvikling for alle 0-6 årige børn.

Skiftende billeder

TOFTELUNDEN, der er en del af Hørning Dagtilbud, er et stort og forholdsvis nyt børnehus. Vores dejlige hus danner rammen omkring 3 selvstændige og fysisk adskilte afdelinger – Børnehaven Engen, Specialafdelingen Galaksen og Vuggestuen Lunas.

 

Størrelsen på vores børnehus betyder, at vores børn har adgang til mange forskellige former for aktivitetsrum og typer af udfordringer på vores i alt 4 afgrænsede legepladser. Som i resten af dagtilbuddet arbejder vi alle ud fra et relationelt og anerkendende menneskesyn, men de enkelte afdelinger har også deres egne særlige kendetegn.

 

 

BØRNEHAVEN ENGEN er normeret til 198 børn. Vi har 9 børnegrupper, der fysisk er fordelt på en pavillon og to adskilte gange, som er indrettet med grupperum og flere mindre legerum. Alle børn og voksne er tilknyttet en fast gruppe. På denne måde sikrer vi, at børnene oplever en overskuelig hverdag, hvor der er plads til fordybelse og tætte relationer både til personalet og de andre børn.

 

I Engen ser vi omsorg og tryghed som en forudsætning for trivsel, udvikling og læring. Vi har fokus på at forebygge mobning ved at styrke de positive relationer og arbejder derfor med Mary Fondens indsat ”Fri for mobberi”. Også udeliv og udfordringer, der er tilpasset det enkelte barn, samt sjov og masser af humor er i vores øjne vigtige ingredienser i det gode børneliv. Når vores hverdag krydres med et godt grin kommer både børn og voksne længst!

 

 

SPECIALAFDELINGEN GALAKSEN er normeret til 8 børn, og har plads til 12 børn, i alderen 0-6 år. I Galaksen er der 2 grupper, Månen og Solen.

 

Vi arbejder ud fra en ressource-orienteret tilgang, hvor vi tilrettelægger den pædagogiske indsats efter det enkelte barns behov og udviklingspunkter. Vi er nysgerrige på børnene og ser dem som unikke individer med hver deres udviklingspotentialer. I Galaksen har vi mulighed for at arbejde både gruppe- og individorienteret, således at det enkelte barn har mulighed for at udvikle sig på flere platforme.

 

Vi bruger forskellige visuelle støttesystemer i form af bl.a. ”Tegn til tale”, boardmaker og PECS, alt afhængigt af det enkelte barns behov. I Galaksen opfatter vi forældre, som vores vigtigste samarbejdspartnere, da de kender deres børn bedst. Derudover samarbejder vi med PPR - psykolog og logopæd, samt Sundhedstjenesten – ergo- og fysioterapeut.

 

 

VUGGESTUEN LUNAS er normeret til 70 børn. Vores glade og energiske børn er fordelt på 4 grupper med fast tilknyttede voksne. Vi har et skønt nærmiljø med skov, vandhul og dyr, hvilket betyder, at vi har rig mulighed for at tage ud i det blå – for at opsøge nye sjove oplevelser og udfordringer.

 

I Lunas har vi fokus på alt det, der lykkes - vi italesætter ressourcer og vi møder børn, forældre og hinanden med positive forventninger. Vi arbejder på at organisere en overskuelig hverdag med plads til små samspilsfællesskaber og vi vægter, at børnene præsenteres for mange forskellige læringsmiljøer.

Seneste nyhed...

ØKOLOGISK SØLVMÆRKE

  Billede

I Hørning Dagtilbud har alle køkkener økologisk sølvmærke