BørneIntra v2.19.1

Velkommen til BørneIntra i Skanderborg Kommune

BørneIntra er den officielle oversigt over Skanderborg Kommunes pasningstilbud, hvor du kan finde hjemmesider for dagtilbuddene og dagplejen.

 

BørneIntra er også en samlet informationsplatform, hvor du som forælder kan logge ind i FamilieIntra og følge dine børns hverdag, følge med i nyheder, kalendere og øvrig information, når du har tid til det. Samtidig er BørneIntra et kommunikationsforum, der giver bedre, enklere og hurtigere kommunikation både for forældre, medarbejderne og ledelse.

 

Rigtig god fornøjelse!

Seneste nyhed...

Den bedste start på livet

Skanderborg Kommune har lanceret en ny og visionær politik for de 0-6 årige borgere i kommunen. "Den bedste start på livet" er blevet til via en bred og inddragende proces mellem borgere, forældrebestyrelser, professionelle og politikere.

  Billede

Vi ved, at barnets første år danner afgørende grundstene for resten af livet. Med denne politik kommer vi hele vejen rundt om de første 6 år af børnenes liv.
 

- Politikken udstikker de værdimæssige rammer og skaber politisk retning, men det er selvfølgelig alle vores dygtige medarbejdere i Skanderborg Kommune, der skal realisere tankerne og intentionerne bag og dermed give politikken liv, siger Frands Fischer, formand for Undervisnings- og Børneudvalget.

 

For det enkelte barn, er forældrene den vigtigste base. Det er derfor også centralt, at der er sammenhæng mellem de forskellige fællesskaber børnene oplever derhjemme og i dagtilbuddet.

 

- Vi er bevidste om, hvilke vilkår der kendetegner nutidens børnefamilier. Derfor arbejder vi også hele tiden for at styrke kommunikationskanalerne og dialogen mellem dagtilbud og familie, blandt andet via BørneIntra. Med den nye politik ønsker vi at invitere mange forskellige aktører ind i et styrket samarbejde til gavn for vores yngste borgere, fortæller Børn- og Ungechef Annie Noes.

 

Se "Den bedste start på livet" under Vigtige dokumenter.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag