BørneIntra v2.19.1

Husk opskrivning på venteliste

 

Husk at skrive jeres barn op på venteliste til en institutionsplads.

Det er især vigtigt, kort efter barnet er født, men også hvis det går i dagpleje, så skal det skrives op til børnehave. Det er ikke noget der sker pr. automatik.

Når barnet er kommet i vuggestue, så sker der automatisk overførsel til den pågældende institutions børnehaveafdeling ved 2,9 år, men hvis man ønsker en anden børnehave skal man have barnet skrevet op, og så er det først når barnet fylder 3 år.

 

Husk der visiteres efter hvem der den ældste opskrivningsdato, derfor er det vigtigt at være tidligt ude for at få den plads man gerne vil have.

 

Mvh.

Dorrit Lewis

Dagtilbudsleder

Sidst ændret d. 21-02-2020