BørneIntra v2.19.1

Hvordan skal vi forholde os i forhold til Corona- Virus situationen

 

Til forældre og personale

”Sundhedsstyrelsen har som bekendt konstateret et tilfælde af smitte med Corona-virus i Danmark. Den smittede person har været på skiferie i Norditalien, som er et område, hvor der er konstateret flere tilfælde af smitte med Corona-virus. Styrelsen har i den forbindelse opdateret sin vejledning.

 

Vejledningen understreger, at har man ikke været udrejst til et af disse områder (se European Centre for Disease Prevention and Control,  https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china) er der generelt ikke grund til mistanke om smitte. De fleste rejsende, der har opholdt sig i områder med ny coronavirus, har meget lille risiko for at have været udsat for smitte. Der er derfor ingen grund til at mistænke smitte hos raske personer. Det betyder generelt, at man efter hjemrejsen kan gå på arbejde, i skole og børneinstitution som vanligt.

 

I Galten/Låsby Dagtilbud holder vi os opdatereret gennem kontakt med Fagsekretariatet og Sundhedstjenesten, og vi informerer her på Børneintra, hvis der udsendes ny information. Som forældre kan I altid søge yderligere information via https://www.skanderborg.dk/2020/02februar/coronavirus-vaerd-at-vide.aspx, eller direkte via Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

 

Det understreges, at det vigtigste vi alle kan gøre for at forebygge er at opretholde en super god håndhygiejne.

                     Vask hænder ofte og hyppigt med sæbe og vand, brug evt. håndsprit 

                     Nys og host i ærme eller albuebøjning

                     Hvis du får det dårligt, skal du kontakte din egen læge telefonisk.

 

Er der spørgsmål til ovenstående, er I meget velkommen til at tage kontakt til mig.

 

Med venlig hilsen

 

Dorrit Lewis

Dagtilbudsleder

 

Sidst ændret d. 03-03-2020