Historie

Skanderborg kommune indførte den 1. januar 2012 en ny ledelsesstruktur, bestående af 9 dagtilbud.

Formålet med den nye ledelsesstruktur var blandt andet at skabe mere "tæt på" ledelse, og at skabe bedre

muligheder for den strategiske ledelse.

Hermed opstod Galten/Låsby Dagtilbud, som den største af de 9 dagtilbud.

Dagtilbuddet har bestået af 5 institutioner:

Børnehaven Viften i Låsby, der er normeret til 80 børnehavebørn

Børnehaven Rønnehaven i Låsby, der er normeret til 58 børnehavebørn

Børnehaven Porskjær i Galten, der er normeret til 62 børnehavebørn

Børnehuset Bakketoppen i Galten, der er normeret til 60 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn

Børnehuset Gyvelhøjen i Galten, der er normeret til 60 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn

 

Pr. 1-8 2013 lukkede vi Børnehaven Rønnehaven, og i stedet  blev Børnehaven Viften udvidet med 44  børnehavepladser, til 124 børnehavepladser.

Den 1-8 2014 fik Viften en vuggestuegruppe, og børnehaven blev nednormeret. Den hedder nu Børnehuset Viften, og er normeret til 110 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn.

Den 1-8 2017 blev Porskjær udvidet med en vuggestuegruppe på 14 børn i et nyopført modul i "den gamle have"

Den 19-11 2018 blev Porskjær igen udvidet med en modul tilbygning til vuggestuen, så denne afdeling i alt kom til at rumme 28 vuggestuebørn og 22 børnehavebørn, dette blev til afdelingen "den gamle have" som supplement til den eksissterende børnehave "det gamle hus" der fortsat er normeret til 62 af de største børnehavebørn.