Dagtilbudslederen

 

Jeg hedder Lotte Brun Hansen og er ansat som dagtilbudsleder i Dagtilbud Skanderborg By.

 

Som dagtilbudsleder er der tre primære opgaver:

Den ene er at arbejde strategisk - indadtil i dagtilbuddet ved at skabe udvikling af pædagogikken og udadtil ved at deltage i udviklingen af dagtilbudsområdet i Skanderborg. Dette kan være samarbejdet omkring udviklingen af Morten Børup skoledistriktet, vuggestuepædagogik i Skanderborg Kommune og ledelsesudviklingen i Skanderborg Kommune.

 

Den anden opgave er at være leder af de daglige ledere. At være sparringspartner ved at lytte, guide og vejlede den enkelte leder og skabe tid og plads til at ledelsestemaet sammen kan skabe de bedst mulige forudsætninger for det enkelte barns udvikling i gruppen.  

 

Den tredje opgave er at varetage den overordnede personalemæssige, administrative og økonomiske del af Dagtilbud Skanderborg By. Dér indgår samarbejdet med forældrebestyrelsen, medarbejderudvalget, og den administrative medarbejder.

 

Jeg har valgt at have et ”mobil kontor” og har derfor min gang i de syv huse ugentligt.

I er velkommen til at kontakte mig på telefon nr. 87942371.