Ledelsestemaet

 

I Dagtilbud Skanderborg By består ledelsesteamet af 8 personer - én daglig leder i hvert hus samt én dagtilbudsleder.

 

Den daglige leder varetager den daglige pædagogiske og personalemæssige ledelse af huset.

Dette indebærer i høj grad det daglige samarbejde med forældregruppen.

 

Dagtilbudslederen varetager den strategiske ledelse af dagtilbuddet og varetager den overordnede administrative, pædagogiske og personalemæssige ledelse.