BørneIntra v2.18

Velkommen på Galten/Låsby Dagtilbuds hjemmeside

Skiftende billeder

 

Galten/Låsby dagtilbud består af flg. institutioner:

Børnehuset Viften i Låsby, der er normeret til 104 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn

Børnehuset Bakketoppen i Galten,  der er normeret til 60 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn

Børnehuset Gyvelhøjen i Galten,  der er normeret til 60 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn

Børnehaven Porskjær i Galten, der er normeret til 60 børnehavebørn

 

Her på hjemmesiden kan du finde en række oplysninger om dagtilbuddet. Hvis du ønsker oplysninger om den enkelte institution, kan du finde det på deres egen hjemmeside.

Hvis du skal bruge en plads til dit barn, er du altid velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Dorrit W. Lewis på tlf. 87942179 eller pr. mail på dorrit.lewis@skanderborg.dk eller den enkelte institution for at aftale et besøg.

 

 

Seneste nyhed...

Udvidelse af Porskjær

I det meste af Skanderborg kommune er der i øjeblikket store udfordringer med at skabe tilstrækkeligt med pladser til de 0-2 årige, fordi der er en stor tilflytning til kommunen.

Det gælder også i Galten/Skovby området, og nu er det endeligt vedtaget, at Porskjær skal udvides igen. Der skal være plads til yderligere 22 børnehavebørn og en vuggestuegruppe mere. Der skal derfor opstilles yderligere moduler i tilknytning til den eksisterende vuggestue.

 

Bygningerne i "den gamle have" vil blive en 0-4 års afdeling af Porskjær. Vi forestiller os at lave 3 familiegrupper som er aldersintegrerede, dvs. at der både er vuggestue- og børnehavebørn i de enkelte familiegrupper. Børnene vil komme til at spise i deres familiegrupper, som dog kan deles op i mindre grupper efter behov. Der lægges op til at børnene både kan være sammen på tværs af alder, så de mindste har nogle større børn at spejle sig i, men der vil også blive gode muligheder for at dele børnene op i mindre grupper, så vi kan tilgodese de enkelte børns behov.

Alle 3 familiegrupper vil åbne og lukke sammen, og man vil komme til at arbejde tæt sammen om alle børnene, på samme måde som man altid har gjort i Porskjær.

De nye moduler vil blive bygget sammen med den eksisterende vuggestue, så det bliver en stor bygning. Vi forventer at byggeriet står færdigt ca. den 1-10.

Der er imidlertid flere børn der har et pasningsbehov allerede nu, så vi er i fuld gang med at tage børn ind. Vi er jo i den heldige situation at vi har stuehuset, som står tomt det meste af tiden, så den har vi taget i brug som en midlertidig løsning.

Vi tog de første børnehavebørn ind den 1-4, og der er så løbende kommet flere til.

Vi går nu også i gang med at tage vuggestuebørn ind fra den 1-8, så der er foreløbig ledige pladser. Ved interesse skal man som altid henvende sig til pladsanvisningen. Søskende har som altid en fortrinsret, og det bliver først og fremmest vuggestuebørnene der rykker op i børnehaven, derudover kan vi tage børnehavebørn ind udefra i det omfang der er ledig kapacitet.

 

Vi ansætter løbende mere personale i takt med at der kommer flere børn til. Foreløbig har vi ansat Anja og Katrine som pædagoger, og vi forventer at ansætter yderligere 2 pædagoger efter sommerferien, samt pædagogmedhjælpere efter behov.

 

Den "gamle" børnehave vil fremover fortrinsvis have de lidt ældre børnehavebørn. Børnehavebørnene fra den nye afdeling rykker over til de større børn når de er kalr til det og når der er ledige pladser. Der vil dog være et tæt samarbejde på tværs af afdelingerne, og der arbejdes ud fra de samme værdier og traditioner.

 

Der vil blive etableret en legeplads i den gamle have der både dækker de mindste og de lidt større børns behov. Her vil der blive sat hegn op rundt om legepladsen, men børnene vil naturligvis også komme over og lege sammen med de større børn på den n uværende legeplads.

 

I er velkomne til at kontakte mig, hvis I har brug for ydeligere oplysninger.

 

Mvh.

 

Dorrit Lewis

Dagtilbudsleder

 

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag