BørneIntra v2.18

Velkommen til Børnehuset Bakketoppen

Skiftende billeder

Seneste nyhed...

sangglæden hjemmefra

Kære alle forældre
Jeg har som pædagogstuderende et mål som omhandler at gøre noget innovativt i institutionen. Hele institutionen er i en proces med at blive en sangglad institution og det er her jeg har brug for jeres hjælp. Måske har I en godnat sang, bade -, køre -, lave mad -, far/mor/bedstesang… Jeg vil gerne inddrage jeres barns, samt jeres perspektiv i min innovative proces. Jeg vil gerne skabe en sammenhæng mellem hjem og institution. Jeg har brug for jeres unikke sang, som kan skabe samhørighed og give jeres barn mulighed for at opleve sig medbestemmende og bidragende med sin helt egen sang. Denne samhørighed kan skabes allerede inden barnet har et talende sprog, så selv de helt små kan bidrage. Følelsen af sammenhæng mellem hjemme- og institutionsliv, samt den sociale værdi i fælleskabet kan bidrage med forståelse, indlevelse og glæde. 
Børnenes sange vil på sigt komme i en fælles sangbog på børneintra, som kan være inspirerende for både jer som forældre og personalet i institutionen. Børnenes sange vil vi bruge til sangsamling, samt i hverdagen. Sammen med jeres sang må I meget gerne knytte en kort fortælling til hvorfor denne sang har betydning for jer. Dette kan for personalet bidrage til dialog med jeres barn, samt imellem børnene, som er nysgerrige og identificerer sig med hinanden. For jeres barn har det stor betydning at kunne bidrage til fællesskabet med det der er en del af deres liv.
Måske har I endnu ikke en sang, lad jer inspirere og lad sangglæden ”flytte” ind hos jer. 
Jeg vil hænge en sangbog ved hver stue, hvor I kan skrive jeres sang og korte fortælling på. Det er frivilligt at deltage, men håber på jeres gode samarbejde. Spørg endelig personalet, hvis der er spørgsmål eller find mig på regnbuestuen. 
Hilsen Helle :-)

 

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag