BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Dagtilbud Skovby/Stjær

Vores dagtilbud består af:

Skovby Børnehus med Guldsmeden som har 36 vuggestuebørn og 72 børnehavebørn og Græshoppen som har de ældste børnhavebørn fra de er ca. 4 år. Græshoppen er normeret til 130 børnehavebørn.

Storring-Stjær børnehus, opelt i byerne Stjær og Storring I Storring er der 24 vuggestuebørn og 14 af de yngste børnehavebørn. I Stjær er ca 60 af de ældste børnehavebørn.

 

I daglig tale kalder vi dem huse.

 

I vores dagtilbud har vi fokus på trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi sætter vores faglighed højt og i samarbejde med forældrene har vi altid fokus på barnets trivsel, læring og udvikling. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og det skal mærkes, at vi vil hinanden det bedste.  

Seneste nyhed...

I skal altid kunne få fat på os

Kære alle forældre

Når I ringer til de huse, som har lukket, så fik vi ikke sat telefonen på viderestilling inden lockdown, indtil vi får det bragt i orden så kan I ringe til os vi vores åbningstid på følgende numre.

 

Michael Kjær, daglig leder                              Guldsmeden: 24853689

Margrethe Storuby Petersen, daglig leder        Græshoppen: 24973823

Anne Louise Lagerwall Edelholt daglig leder   Stjær-Storring 61154133

Helle Lund-Pedersen, dagtilbudsleder                                   29630168

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag