BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Dagtilbud Skovby/Stjær

Vores dagtilbud består af:

Skovby Børnehus med Guldsmeden som har 36 vuggestuebørn og 72 børnehavebørn og Græshoppen som har de ældste børnhavebørn fra de er ca. 4 år. Græshoppen er normeret til 130 børnehavebørn.

Storring-Stjær børnehus, opelt i byerne Stjær og Storring I Storring er der 24 vuggestuebørn og 14 af de yngste børnehavebørn. I Stjær er ca 60 af de ældste børnehavebørn.

 

I daglig tale kalder vi dem huse.

 

I vores dagtilbud har vi fokus på trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi sætter vores faglighed højt og i samarbejde med forældrene har vi altid fokus på barnets trivsel, læring og udvikling. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og det skal mærkes, at vi vil hinanden det bedste.  

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag