BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Dagtilbud Skovby/Stjær

Vores dagtilbud består af:

Skovby Børnehus med Græshoppen og Guldsmeden som har 36 vuggestuebørn og 190 børnehavebørn.

Storring-Stjær børnehus, opdelt i Stjær og Storring, som består at 20 vuggestuebørn og 70 børnehavebørn.

I daglig tale kalder vi dem huse.

 

I vores dagtilbud har vi fokus på trivsel, læring og udvikling. Vi sætter vores faglighed højt og i samarbejde med forældrene har vi altid fokus på barnets trivsel, læring og udvikling. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og det skal mærkes, at vi vil hinanden det bedste.  

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag