BørneIntra v2.19

Velkommen til Børnehuset Eskebækparken

- Sammen skaber vi et sted, du ville vælge, hvis du var barn

Skiftende billeder

Bæredygtighedsprojekt 2019. Figurer lavet af skrald og brugt emballage.

Seneste nyhed...

Tirsdag d.4.juni i vuggestuen

Krible krable dyr 🐞🕷🐌

  Billede

 

Med udgangspunkt i vores pædagogiske læreplaner, har vi valgt og fordybe os i emnet "krible krable" dyr, når børnene er for tiden meget optaget af små dyr 🐞🐌🕷.Så vi leder efter dem når vi er ude på legepladsen. Vi vil tage på tur i vores nærområde og lede efter krible krabledyr. Vi vil låne bøger fra biblioteket og bruge ipad for at læse om dem og kigge på billeder. Vi vil også være kreative - tegne og klippe dyrene ud sammen med børnene. Så når de snakker om det derhjemme, så ved i, at vi er i gang med et spændende forløb.

 

Idag efter formiddagsfrugten og bevægelse gik Anker, Asta, Sam, Emil og Karla på tur til en legeplads i nærområdet. Der legede vi på legepladsen og kiggede samtidig efter krible krable dyr som var vældig sjov. Vi fandt en mariehøne, en lille edderkop, en sort Bille og masser af myrer. Vi snakkede om, hvad de små dyr spiser og hvordan man skal behandle dem 🍃🙂. Under gåturen havde vi fokus på at holde i hånden og gå to og to sammen. De andre børn legede på vuggestuens legeplads, hvor der var gang i legen.

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Nyt omkring det kommende børnehus.

   

  Arbejdet på grunden er så småt ved at gå i gang. Skanderborg Museum har været i gang med deres undersøgelser, og det forventes at de træer der står i selve byggefeltet snart skal fældes, så der efterhånden bliver mulighed for at begynde at danne sig et indtryk af, hvordan huset kommer til at ligge.

   

  Styregruppen har været på studietur i februar for at hente inspiration til indretningen og materialevalg til det kommende nye børnehus, og har siden arbejdet med at inspirere til plantegningen, som nu er nu færdig, og kan ses her på børneintra og på hjemmesiden. Vi har forsøgt at se fremad i forhold til den fysiske indretning, så huset er funktionelt mange år frem i tiden.

   

  I indretningen har vi prioriteret at en vuggestue ligger sammen med en børnehavestue, så der er mulighed for, at forælde med både vuggestue- og børnehavebørn kan aflevere og hente det samme sted. Vores gode erfaringer med samarbejdet mellem almen- og specialmiljøet, tager vi med, så almen- og specialgruppen placeres sammen. Der skal fortsat være stor fokus på det fælles, fx at krybberummene deles af de forskellige stuer, fællesarealerne indrettes, så der er mulighed for leg og udgangspunktet er, at børnehavebørnene spiser i fællesrummet. Det giver mulighed for, at tænke mere kreativt i indretningen af børnehavestuerne, og ind tænke flere legemiljøer, da der er mindre behov for bordplads. Der skal fortsat laves aktiviteter på tværs i huset mellem både små og store. Køkken og fællesrum vil blive indrettet, så børnene kan deltage i køkkenaktiviteter ud fra tanken om - fra jord til bord.

   

  Vi arbejder pt med at skabe kodede rum, og de erfaringer og ideer vi har fået indtil nu, tænkes også anvendt i indretningen. Bl.a. er der i selve byggeriet ind tænkt flere små lege nicher, der skal styrke legemiljøet, både på stuerne og i fællesarealerne.

   

  Legepladsen bliver en del af skoven. En del er placeret inden for fredsskovslinjen, og her vil det være skoven og naturen, der er i centrum. Den anden del vil blive anvendt til de kendte legeredskaber, som gynger, rutsjebane, sandkasser mv. Tæt på huset placeres de legeredskaber, som appellerer mest til de yngste børn, som fx sandkasser, og derefter øges kravene til grov motorikken jo længere væk legeredskaberne placeres fra huset. Ude livet prioriteres ved, at der fast er pædagogisk personale på legepladsen hele dagen, så der kan laves flere og længere sammenhængende forløb i naturen. Samtidig skal der også arbejdes med, at ude livet bringes ind, fx at der kan leges og eksperimenteres med naturmaterialer inden dørs.

   

  I vil fortsat blive informeret, når der er nyt omkring byggeriet.

   

  Der er lavet plantegning mv. som kan ses i de vedhæftede 4 dokumentar, som du kommer ind på ved at trykke på den understregede tekst.

   

  Plantegning

  Snit tegning

  Facade Øst/nord

  Facade Syd/vest

   

  Hilsen

  Henrik

   

  14-05-2019