BørneIntra v2.18

Dagtilbud Galten/Låsby

Kirkevej 68670 Låsby

Tlf.: 87942179

Dagtilbud Galten/Låsby

Galten/Låsby Dagtilbud består af flg. institutioner:

Børnehuset BakkeToppen i Galten

Børnehuset Gyvelhøjen i Galten

Børnehaven Porskjær i Galten

Børnehuset  Viften i Låsby