BørneIntra v2.19

Dagtilbud Galten/Låsby

Galten/Låsby Dagtilbud består af flg. institutioner:

Børnehuset BakkeToppen i Galten

Børnehuset Gyvelhøjen i Galten

Børnehaven Porskjær i Galten

Børnehuset  Viften i Låsby