BørneIntra v2.19

Nyt vedr. forældres mulighed for deltidsplads i forbindelse med barselsorlov

 

Jeg har tidligere lavet et opslag om hvordan timerne skal placeres i vores dagtilbud, når man har en deltidsplads i forbindelse med barselsorlov.

På Skanderborg kommunes hjemmeside stor der "som udgangspunkt" fra kl. 9.00-15.00. Det tog vi som udtryk for at der var en lille fleksibilitet i det. Vi valgte derfor i vores ledelsesteam at flytte det ½ time, til 8.30-14.30. Dette for at børnene kunne få en bedre start på dagen, så de ikke kommer ind i institutionen når man lge er på vej ud af huset eller ved at gå i gnag med en aktivitet.

 

Vi har imidlertid nu fået at vide fra Børn og Unge Fagsekretariatet, at det skal være ens i alle dagtilbud og dagpleje. Derfor vil det fremover også kun være muligt, at bruge en deltidsplads fra kl. 9.00-15.00.

 

Mvh.

Dorrit Lewis

Dagtilbudsleder

Sidst ændret d. 01-05-2019