Ægirsvej 1, Gram8660 Skanderborg

Tlf.: 87942451

Børnehuset Bifrost

BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Bifrost

Ægirsvej 1, Gram8660 Skanderborg

Tlf.: 87942451

Tlf 2.: 51733183

Info om skoleindskrivning

 

Kære Forældre til kommende skolebørn

Der er lidt info fra Stilling skole vedr. skoleindskrivning mm.:

 

  • Tirsdag d. 14.1 2020 kl. 16-17: Informationsmøde i samlingssalen på Stilling Skole for forældre, der skal have barn i skole august 2020. Skolen sender invitation til ophængning i børnehaverne. Invitationen ligger også på skolens hjemmeside.

 

  • Indskrivning til skolestart august 2020 senest 19. januar 2020: Hvis man søger om at få sit barn på en anden skole end distriktsskolen, skal man skrives op på distriktsskolen og her anføre andet skoleønske. Man indmelder sit barn på www.borger.dk

 

Derudover vil vi i de tidlige forårsmåneder (februar og marts) afholde samtaler med jer der har skolestartende børn. Til samtalerne vil vi sammen udfylde et skema hvor det fremgår hvad vi i institutionen og I derhjemme sammen med barnet med fordel kan arbejde på frem mod skolestart. Disse skemaer sendes til skolen, og er en del af det samarbejde vi har med skolen omkring skolestart. Det er en vigtig del af den sammenhæng mellem institution og skole som vi gerne vil skabe - så overgangen bliver så god og tryg for børnene som muligt. Som I ved bliver der også et "Valhalla-forløb" hvor børnene stille og roligt lærer skolens faciliteter at kende, sammen med de øvrige børn der skal starte i skole. Mere om dette når vi har planlagt det mere i detaljen:-)

Sidst ændret d. 04-01-2020