BørneIntra v2.19.1

Tilbagevenden til vuggestue og børnehave

 

 

7. april 2020

 

 

Kære forældre

 

I aftes meddelte Statsminister Mette Frederiksen som bekendt en delvis genåbning af Danmark. Det betyder blandt andet, at jeres børn kan genoptage hverdagen i dagpleje, dagtilbud, skole (0.-5. klasse), fritidsordning og specialtilbud.

 

Vi arbejder på højtryk for at blive klar, og vi glæder os til at være sammen med jeres børn igen. Forventningen er, at det kan ske fra onsdag den 15. april.

 

Genåbningen rejser naturligt en række spørgsmål og måske også bekymringer hos nogle af jer. Det kan være spørgsmål i forhold til  den konkrete organisering af dagen i dagtilbuddene og skolerne, børnenes og de voksnes hygiejne, smittefare og meget mere.

 

I takt med at vi i kommunen modtager retningslinjer fra de centrale myndigheder, arbejder grupper af ledere og medarbejdere på højtryk på at udmønte disse til konkrete beslutninger og rammer her i Skanderborg Kommune.

 

Lige nu er der desværre flere spørgsmål end svar. Men vi arbejder løbende på at fortolke og oversætte de centrale retningslinjer, så vi kan give jer svar på de spørgsmål, I helt forståeligt har, og som får betydning for jeres hverdag. Vi håber derfor på jeres forståelse, når vi beder jer om at begrænse mængden af spørgsmål til jeres dagtilbud eller skole, da vi har brug for al den tid, vi kan få til at blive klar til den 15. april.

 

Vi vil i stedet bede jer om at holde jer løbende orienteret via Børneintra, AULA  (eller kommunens hjemmeside) som vi opdaterer i takt med, at vi får retningslinjer og svar. Senest tirsdag den 14. april vil der på AULA og Børneintra ligge en klar plan for åbning af dagtilbud, dagpleje, skoler, fritidstilbud og specialtilbud.

 

Vi ønsker jer alle en rigtig god påske!


Venlig hilsen
 

Birgit Hardorf

Kontraktholder

 

 

 

 

 

 

Søren Aalund
Koncernchef for skoler og dagtilbud

 

 

Kontakt vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder, begæring om indsigt eller andet:

 

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

CVR nr.: 3853 8071

Langelinie Allé 35

2100 København Ø

 

Tlf.: 7227 3002

E-mail: dpo.skanderborg@bechbruun.com

Sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/skanderborg

 

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

Sidst ændret d. 07-04-2020