BørneIntra v2.19.1

Sidste opdatering i dag :-)

Opfølgning på tilbagevenden til dagtilbuddet.

 

 

Kære forældre

 

Hermed en opfølgning på, hvor langt vi er med planer i forhold til genåbning af jeres barns dagtilbud.

Hvad er meldt ud fra regeringen?

Statsminister Mette Frederiksen meldte mandag den 6. april 2020 ud, at der bl.a. vil blive åbnet for dagplejen, vuggestuer og børnehaver igen fra den 15. april 2020, eller hurtigst muligt herefter når den fornødne planlægning har fundet sted. Vi glæder os meget til at tage imod jeres børn igen efter påske vel vidende at det bliver en anderledes hverdag end normalt.

 

Hvor langt er vi i Skanderborg Kommune?

Siden udmeldingen fra statsministeren har vi i Skanderborg Kommune arbejdet intensivt på at finde de gode løsninger, så både hensynet til børnenes trivsel og sundhedsmyndighedernes retningslinjer går hånd i hånd på den bedst mulige vis.

 

Som I kan regne ud, gør vi os mange overvejelser i forhold til at organisere genåbningen, eksempelvis i forhold til gruppestørrelser og logistikken med ankomst og afhentning, hvor sundhedsperspektivet og det at minimere smitterisiko stadig har høj prioritet.

Som udgangspunkt for planlægningen af genåbningen på dagtilbudsområdet forudsætter vi, at alle børn kommer i deres vante tilbud efter påske (den præcise opstartsdag vil blive meldt ud senere og vil evt. kunne variere fra dagtilbud til dagtilbud). Den generelle åbningstid ved genåbningen vil dog være reduceret til fra kl. 7.30 til kl. 16.30. Skulle der være nogle familier der er udfordret på den reducerede åbningstid og har brug for nødpasning ud over dette tidsrum kan der rettes henvendelse til chef for dagtilbudsområdet Charlotte Styver via dette link:

Link til formular om anmodning om nødpasning: https://www.skanderborg.dk/borger/familie-boern-og-unge/boernepasning#76810

Hvilket behov har I som forældre?

Vi hører, at nogle forældre allerede nu tilkendegiver, at de ikke ønsker at gøre brug af genåbningen af dagtilbud.  I forhold til vores planlægning vil det være en stor hjælp, hvis I allerede nu fortæller os, hvis I ikke (eller i meget begrænset omfang) vil gøre brug af genåbningen. På den måde kan der ske den bedst mulige planlægning og udnyttelse af medarbejder- og kapacitetsudnyttelse i de forskellige tilbud. I tilkendegiver jeres behov på følgende måde:

 

Jette har sendt en brugerundersøgelse ud gennem Børneintra, den vil jeg gerne bede jer om at udfylde. I må meget gerne udfylde med tidspunkt for komme og gå hvis det er muligt. Jeg har tidligere skrevet at det ikke er bindende, men vi har brug for et overblik for at kunne løfte opgaven. Håber I vil udfylde det hurtigst muligt.

Mere information følger snarligt

Som nævnt arbejde vi på højtryk på  at blive klar til genåbningen og sikre, at dette bliver en tryg oplevelse for alle – såvel børn som voksne. I hører snarligt mere om vilkårene i forbindelse med genåbningen, herunder det konkrete tidspunkt. Vi vil derfor bede jer om at holde et vågent øje med Børneintra i de kommende dage.

 

Vi ser frem til at se jer igen og ikke mindst jeres børn igen!

 

Med venlig hilsen

Birgit Hardorf

21190611

Sidst ændret d. 08-04-2020